POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA STIPENDIJU

Uz popunjeni zahtjev trebate priložiti dokumentaciju kojom se potvrđuju činjenice definisane u kriterijima i uslovima prijave. Dokumentacija se prilaže u elektronskom formatu, pa je potrebno skenirati originalne dokumente mjerodavnih službi.  

Dokumentaciju možete poslati na sledeću e-mail adresu: v.delic@hopeandgrow.org

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA STIPENDIJU

1.. Kopiju svjedočanstva završnog razreda škole ili dokaz da ste student sa prosjekom ocjena zadnjeg semestra, ili dokaz da ste upisali fakultet;

2. Kućna lista (izdaje se i ovjerava u općini);

3. Dokaz o ukupnim primanjima domaćinstva;

4. Pismena izjava podnosioca zahtjeva da nije i da neće biti stipendista nekog drugog pravnog ili fizičkog lica (izjava se daje I ovjerava u općini);

5. Potvrda o otvorenom žiro računu staratelja (potvrda se izdaje u banci);

 

Nepotpune prijave neće se razmatrati!